Slogan for Governance

Je bent hier:

VIPP Fase 3-Gap analyse & versneltraject

Door middel van een pragmatische GAP analyse brengen onze VIPP-experts en gecertificeerde NOREA Auditors (RE's) de huidige situatie van de kliniek in beeld en helpen zij u bepalen wat nodig is om uw VIPP fase 3 doelstellingen te realiseren, inclusief bijbehorende tijdschema’s. Deze analyse, een soort "lakmoesproef", hanteert dezelfde toetsingscriteria als bij een VIPP-audit. Onze geaccrediteerde RE's zijn zeer goed in staat de resultaten op hoofdlijnen te beoordelen op basis van de interpretatie en toepassing van de verschillende VIPP-voorschriften. Ook weten zij de juiste steekproeven uit te voeren en zorgen zij dat uw kliniek niet zal verzanden in details.

Om tijdig te voldoen aan de deadlines op de VIPP fase 3 Audit Tijdlijn (onderaan) , helpen we u daarna bij het realiseren van de gewenste maatregelen, door de mogelijkheid te bieden tussentijds herhaald te toetsen. Voor uw versneltraject zijn we gelieerd met gespecialiseerde boutique consultancy bureaus, met ervaring in de medische sector. Zij kunnen uw kliniek en uw medewerkers pragmatisch helpen om aan de VIPP-toetsingsnormen te voldoen door uw eventuele IT & Compliance tekortkomingen "hands on" op te lossen binnen de gestelde VIPP- tijdschema's. Daarbij stemt ons team continu met u af gedurende het versneltraject. Hierbij houden ze natuurlijk ook rekening met het voldoen aan eventueel andere compliance standaarden als NEN7510, ISO27001 en de privacywetgeving (Avg/GDPR).

Resultaat
De rapportage die u ontvangt aan het einde van de gap analyse, geeft uw sterke punten aan binnen en rondom uw systeem alsmede de bevindingen en aanbevelingen ter verbetering. Onze experts documenteren de resultaten zorgvuldig zodat deze resultaten door uw RE auditor gebruikt kunnen worden bij de finale VIPP-audit. Indien u dit wenst kunnen wij ook de begeleiding bieden om gaten te dichten en de finale audit te laten verrichten door een andere RE, uiteraard geaccrediteerd door het NOREA.

 

Kosten per module - dagtarief *  € 1.050,-

*Iedere zorginstelling is verschillend in samenstelling en grootte.  Dit bepaalt uiteindelijk het aantal benodigde  dagen voor de VIPP-audit.

VIPP-Tijdlijn

A1 voor 01-05-2019 14 weken 05-08-2019
       
A2 voor 06-08-2019 14 weken 11-11-2019
       
B1 voor 12-11-2019 14 weken 17-02-2020
       
B2 voor 18-02-2020 14 weken 25-05-2020
       
C1 voor 26-05-2020 14 weken 31-08-2020
       
C2 voor 01-09-2020 16 weken 27-12-2020

Let wel, bovenstaande tabel is slechts een advies vanuit IAP New Deal. Betrek tijdig een auditor om een daadwerkelijke tijdsplanning te maken voor uw zorginstelling.

Heeft uw vragen met betrekking tot uw specifieke situatie? Neem vrijblijvend contact met ons op, om de mogelijkheden te bespreken.