Slogan for Governance

Je bent hier:

VIPP Fase 2-Gap analyse & versneltraject

Door middel van een pragmatische GAP analyse brengen onze VIPP-experts en gecertificeerde NOREA Auditors (RE's) de huidige situatie van de kliniek in beeld en helpen zij u bepalen wat nodig is om uw VIPP fase 2 doelstellingen te realiseren, inclusief bijbehorende tijdschema’s. Deze analyse, een soort "lakmoesproef", hanteert dezelfde toetsingscriteria als bij een VIPP-audit. Onze geaccrediteerde RE's zijn zeer goed in staat de resultaten op hoofdlijnen te beoordelen op basis van de interpretatie en toepassing van de verschillende VIPP-voorschriften. Ook weten zij de juiste steekproeven uit te voeren en zorgen zij dat uw kliniek niet zal verzanden in details.

Om tijdig te voldoen aan de deadlines op de VIPP fase 2 Audit Tijdlijn, helpen we u daarna bij het realiseren van de gewenste maatregelen, door de mogelijkheid te bieden tussentijds herhaald te toetsen. Voor uw versneltraject zijn we gelieerd met gespecialiseerde boutique consultancy bureaus, met ervaring in de medische sector. Zij kunnen uw kliniek en uw medewerkers pragmatisch helpen om aan de VIPP-toetsingsnormen te voldoen door uw eventuele IT & Compliance tekortkomingen "hands on" op te lossen binnen de gestelde VIPP- tijdschema's. Daarbij stemt ons team continu met u af gedurende het versneltraject. Hierbij houden ze natuurlijk ook rekening met het voldoen aan eventueel andere compliance standaarden als NEN7510, ISO27001 en de privacywetgeving (Avg/GDPR).

Resultaat
De rapportage die u ontvangt aan het einde van de gap analyse, geeft uw sterke punten aan binnen en rondom uw systeem alsmede de bevindingen en aanbevelingen ter verbetering. Onze experts documenteren de resultaten zorgvuldig zodat deze resultaten door uw RE auditor gebruikt kunnen worden bij de finale VIPP-audit. Indien u dit wenst kunnen wij ook de begeleiding bieden om gaten te dichten en de finale audit te laten verrichten door een andere RE, uiteraard geaccrediteerd door het NOREA.

 

Kosten per module - dagtarief *  € 1.050,-
*Iedere kliniek is verschillend in samenstelling en grootte.  Dit bepaalt uiteindelijk het aantal benodigde  dagen voor de VIPP-audit.

VIPP-Tijdlijn

A1 voor 01-01-2018 22 weken 03-03-2019
       
B1 voor 01-01-2019 22 weken 03-06-2019
       
A2/ A3/ B2 voor 01-01-2020 22 weken 01-06-2020

Heeft uw vragen met betrekking tot uw specifieke situatie? Neem vrijblijvend contact met ons op, om de mogelijkheden te bespreken.