Je bent hier:

GGZ Nederland

IAP New Deal voor uw VIPP 3-audit

Het VIPP-programma maakt dat zorgklinieken op korte termijn een digitaliseringslag moeten maken, met als doel de zorg veiliger, patiëntvriendelijker en efficiënter in te richten. Dit houdt in dat GGZ instellingen uiterlijk 2020 met hun patiënten op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal moeten kunnen uitwisselen.

Bij International Assurance Providers New Deal (IAP) kunt u terecht voor uw externe VIPP 3-audit. IAP is een organisatie met hoofdzakelijk Register EDP Auditors (RE) geaccrediteerd door het NOREA met meer dan 15 jaar auditervaring en ondersteunt u in het gehele proces richting compliancy. Met onze partners voeren we momenteel de meeste VIPP Audits in de zorgsector uit. Daarom kunnen wij u optimaal voorbereiden op succes.

Ons proces

  • Voorbereiding
  • Onderzoeksfase
  • Conceptrapport
  • Definitief rapport

Modules

A1 Inzage van dossier conform MedMij en 13 zib’s in portaal/ PGO
Tolerantie t.o.v. de norm > 10%

A2 Inzage van dossier conform MedMij en 29 zib’s in portaal/ PGO
Tolerantie t.o.v. de norm > 15%

B1 Digitaal aanbieden van medicatievoorschrift
Tolerantie t.o.v. de norm > 30%

B2 Medicatieverificatie en medicatieoverzicht voor zowel behandelaar als patiënt
Tolerantie t.o.v. de norm voor geraadpleegde verstrekkingsinformatie overzicht voor klinische patiënten > 40%
Tolerantie t.o.v. de norm voor geraadpleegde verstrekkingsinformatie overzicht voor ambulante patiënten > 10%

C1 Vergroten van de inzet van eHealth modules
Tolerantie t.o.v. de norm > 10%

C2 Vergroten van inzet eHealth en gegevensuitwisseling tussen eHealth modules en EDP
Tolerantie t.o.v. de norm > 15%
Tolerantie t.o.v. de norm > 10%

VIPP Fase 3-audit Tijdlijn

A1 voor 01-05-2019 14 weken 05-08-2019
       
A2 voor 06-08-2019 14 weken 11-11-2019
       
B1 voor 12-11-2019 14 weken 17-02-2020
       
B2 voor 18-02-2020 14 weken 25-05-2020
       
C1 voor 26-05-2020 14 weken 31-08-2020
       
C2 voor 01-09-2020 16 weken 27-12-2020

Let wel, bovenstaande tabel is slechts een advies vanuit IAP New Deal. Betrek tijdig een auditor om een daadwerkelijke tijdsplanning te maken voor uw zorginstelling.

Heeft uw vragen met betrekking tot uw specifieke situatie? Neem vrijblijvend contact met ons op, om de mogelijkheden te bespreken.