Je bent hier:

AVG/GDPR

De AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming. Op Europees niveau is deze in de "General Data Protection Regulation (GDPR)" verankerd. Vanaf 25 mei is de AVG wetgeving van kracht. Deze datum stond bij velen rood omcirkeld in de agenda. Veel organisaties staan nu op scherp wat betreft hun omgang met persoonsgegevens. Door deze wet zijn de regels omtrent persoonsgegevens binnen een organisatie binnen de gehele EU hetzelfde. Belangrijke punten m.b.t. AVG/ GDPR:

  • Creëer bewustwording bij alle betrokkenen
  • Breng alle persoonsgegevens in kaart
  • Bekijk de gegevensverwerking, -opslag en -verzending
  • Hanteer voortaan privacy al vanaf de tekentafel ("Privacy by design")
persoonsgegevens avg gdpr
Bij de volgende gegevens heeft AVG/ GDPR betrekking op uw organisatie

Onze aanpak

IAP volgt de gegevensstromen binnen de organisatie (architectuur - "value chain approach"). Waarom deze benadering? Het is een volledige benadering (holistisch); pijnpunten hebben vaak een onverwachte achterliggende oorzaak en locatie. Verder zijn persoonlijke identificeerbare gegevens zichtbaar, te volgen en te beschermen. Ook voor het vaststellen van prioriteiten en een effectief verbeterplan om AVG compliant te worden en te blijven. En tot slot om diverse beveiligingsstandaarden en beheerraamwerken efficiënt te combineren ("In control") en duurzame oplossingen te verkrijgen.

Onze focus ligt, na de eerste beoordeling, op het benoemen van uw sterke punten en het bijsturen van de afwijkingen om te voldoen aan de AVG wetgeving. IAP kan u:

  • een volledig beeld geven van uw resterende uitdagingen,
  • praktische richtlijnen bieden voor een snelle bijsturing en oplossing,
  • kwaliteitsborging inbedden voor bestaande en nieuwe AVG producten,
  • een flexibel team op locatie bieden ter ondersteuning van uw reis naar AVG compliance, en
  • een "last minute" controle bieden op uw AVG realisaties. 

IAP New Deal werkt hierin met een intake-proces waarin we een pre-assessment doen en op basis daarvan bijbehorende tijdsplanning en prijzen kunnen bepalen.

Heeft uw vragen met betrekking tot uw specifieke situatie? Neem vrijblijvend contact met ons op, om de mogelijkheden te bespreken.