Je bent hier:

Kwaliteitshandboek

IAP New Deal werkt volledig volgens de beroepsrichtlijnen van het NOREA en hanteert voor haar diensten een door het NOREA goedgekeurd kwaliteitshandboek. Deze wordt op verzoek bij een offerteaanvraag toegezonden

Een hoofddoel van NOREA is: het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de leden, voor zover deze beroepsuitoefening binnen het vakgebied, IT-auditing, valt of daaraan raakt (Statuten, art. 3.1). Eén van de middelen die NOREA daartoe aanwendt is het stellen van regels in de vorm van reglementen, richtlijnen en besluiten over, onder meer, het gedrag en de beroepsuitoefening (Statuten, art. 4.1c).   Aan de basis van de beroepsuitoefening door IT-auditors liggen voorschriften en richtlijnen die de IT–auditor hanteert bij de uitvoering van opdrachten. Deze voorschriften en richtlijnen zijn door NOREA uitgebracht met als doel de IT-auditor sturing te geven om een kwalitatief hoogwaardige dienst te leveren. De IT-auditor, en daarmee de IT-auditorganisatie waarin de IT-auditor werkzaam is, moet om tot kwalitatief hoogwaardige diensten te komen, beschikken over een effectief stelsel van kwaliteitsbeheersingsmaatregelen zoals vastgelegd in het Reglement Kwaliteitsbeheersing NOREA (RKBN – zie bijlage 01). Het RKBN vormt daarmee de basis van het toetsingskader voor het uitvoeren van kwaliteitsonderzoeken. De inrichting van deze onderzoeken is uitgewerkt in het Reglement Kwaliteitsonderzoek NOREA (RKON – zie bijlage 02)