Technology Risk Services

Je bent hier:

VIPP Fase 2-auditing

Bij een audit van IAP voert een van onze ervaren en NOREA geaccrediteerde RE’s een onafhankelijke en grondige toetsing van de betreffende module uit, conform de VIPP handreiking voor VIPP fase 2 en rapporteert of uw kliniek heeft voldaan aan de doelstellingen van het VIPP fase 2-programma. U ontvangt inzicht in de grootste risico's die uw kliniek binnen de VIPP-context heeft en welke maatregelen u geprioriteerd kunt treffen om tekortkomingen te verhelpen en uw restrisico's te verlagen.

De finale toets voor een module, of een combinatie van modules, wordt uiterlijk aangevraagd op de dag waarop de betreffende module(s) gerealiseerd moet(en) zijn (zie de VIPP Fase 2-audit Tijdlijn onderaan).


Wij koppelen u onze auditbevindingen kort en puntsgewijs terug in een gewaarmerkte VIPP-beoordelingsmatrix met de eisen waaraan uw kliniek op het moment van de audit voldoet, of nog niet voldoet. 


Indien normen niet zijn gehaald krijgt uw kliniek alsnog de ruimte om gedurende de onderzoeksperiode "reparaties" uit te voeren, alvorens wij het definitieve rapport uitbrengen. De verantwoordingsrapportage kunt u vervolgens hierna uitbrengen voor de door u aangevraagde subsidie. We geven u hierbij ook grafisch weer wanneer de VIPP-audit voor een module uiterlijk aangevraagd moet zijn. De aanvraag moet plaats vinden vòòr de realisatiedatum van desbetreffende module.

WEES VOORBEREID OP DE VERANDERINGEN IN DE WETGEVING IN 2018
Wij adviseren u om de aanvraag enkele weken voor de realisatiedatum bij ons in te dienen of ons direct te contracteren voor alle modules vòòr 1 september 2018, zodat wij uw audits binnen de tijdslijn van de modules tijdig kunnen inplannen en uitvoeren en u de ruimte heeft om tekortkomingen te verhelpen en uiteindelijk te slagen met een NOREA review plus verklaring van goed bevinden, van onze NOREA geaccrediteerde RE Auditor. Voor al onze uitgevoerde audits vindt een onafhankelijke opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) plaats, geheel conform de kwaliteitseisen van het NOREA.

Kosten per module—dagtarief * €1.150,-

*Iedere kliniek is verschillend in samenstelling en grootte. Dit bepaalt uiteindelijk het aantal benodigde dagen voor de VIPP-audit.

VIPP Fase 2-audit Tijdlijn

A1 voor 01-01-2018 22 weken 03-03-2019
       
B1 voor 01-01-2019 22 weken 03-06-2019
       
A2/ A3/ B2 voor 01-01-2020 22 weken 01-06-2020

Heeft uw vragen met betrekking tot uw specifieke situatie? Neem vrijblijvend contact met ons op, om de mogelijkheden te bespreken.