Je bent hier:

IT Audits

Binnen IT-auditing worden bedrijfsprocessen van een organisatie beoordeeld met betrekking tot automatisering. Steeds vaker wordt dit specialisme ook gevraagd bij het uitvoeren van accountantscontroles. Ook naar aanleiding van de laatste wijzigingen in de wet met betrekking tot privacy en persoonsgegevens, is het uiterst belangrijk te zorgen dat uw organisatie optimaal voldoet aan de compliancy standaarden.

VIPP Fase 3
Vanaf 2020 hebben alle Nederlanders toegang tot hun eigen patiëntinformatie. Dit vergt voor alle zorginstellingen in Nederland de nodige acties. Het programma heeft twee pijlers, 'Patiënt & informatie' en 'Patiënt & medicatie'. Binnen deze pijlers zijn er verschillende doelstellingen met bijbehorende deadlines. De deadline nadert en staat genoteerd in 1 februari 2021. Meer informatie.

VIPP GAP Analyse & Versneltraject
Met een GAP analyse onderwerpen we uw organisatie aan dezelfde toetsingscriteria als bij een VIPP fase 3-audit. Op deze manier krijgt u een duidelijk overzicht van de situatie binnen uw kliniek. Onze experts helpen u hierna bepalen wat nodig is om uw VIPP fase 3-doelstellingen te behalen, inclusief bijbehorende tijdschema's. IAP New Deal beschikt over voldoende expertise voor het beoordelen van de hoofdlijnen op basis van de interpretatie en toepassing van de voorschriften in het VIPP-programma.  Meer informatie

AVG/ GDPR
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht, ook wel 'GDPR' in het Engels. Wetgeving rondom persoonsgegevens ligt voortaan op Europees niveau vastgesteld en geldt binnen alle lidstaten van de EU op dezelfde manier. Wees scherp met de persoonsdata die binnen uw organisatie circuleert. Meer informatie.

Heeft uw vragen met betrekking tot uw specifieke situatie? Neem vrijblijvend contact met ons op, om de mogelijkheden te bespreken.