Welkom bij IAP New Deal

Wij helpen u graag bij het behalen van de vereiste compliancy standaarden voor uw zorginstelling. 

Behaal de beste resultaten bij het oplossen van uw compliancy vraagstukken. 

BRENG KWETSBAARHEDEN IN KAART

Maak gebruik van onze geautomatiseerde privacy en cybersecurity kwetsbaarheidsscan via Business to You, onze security partner 

Probeer het voor twee weken gratis!  

IAP NEW DEAL

Wij werken met hoofdzakelijk Register EDP Auditors (RE) geaccrediteerd door het NOREA met meer dan 20 jaar auditervaring. Met onze partners voeren we momenteel de meeste VIPP Audits in de zorgsector uit en kunnen we u ondersteunen in het gehele proces richting compliancy.

Voor meer informatie, bekijk onze brochure! 

VIPP-audit

De finale toets voor een module, of een combinatie van modules, wordt uiterlijk aangevraagd op de dag waarop de betreffende module(s) gerealiseerd moet(en) zijn. Wij koppelen u onze auditbevindingen kort en puntsgewijs terug in een gewaarmerkte VIPP-beoordelingsmatrix met de eisen waaraan uw kliniek op het moment van de audit voldoet, of nog niet voldoet.  Lees meer...

GAP Analyse & versneltraject

Door middel van een pragmatische GAP analyse brengen onze VIPP-experts en gecertificeerde NOREA Auditors (RE's) de huidige situatie van de kliniek in beeld en helpen zij u bepalen wat nodig is om uw VIPP fase 3 doelstellingen te realiseren, inclusief bijbehorende tijdschema’s. Deze analyse, een soort "lakmoesproef", hanteert dezelfde toetsingscriteria als bij een VIPP-audit.  Lees meer...

AVG/ GDPR

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG, ook wel GDPR, van kracht. Dit betekent dat alle bedrijven die te maken hebben met data aan deze standaarden moet voldoen. Wetgeving rondom privacy is vanaf dan gelijk in alle landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie (EU).
Lees meer...

WEES VOORBEREID OP DE TOEKOMST

IAP New Deal services bestaan uit IT audits & consulting, project management, IT security services zoals VIPP, GDPR (AVG) en vulnerability & penetratie tests.

De missie van IAP New Deal is om organisaties te ondersteunen bij compliancy vraagstukken met betrekking tot VIPP en Avg/GDPR. IAP New Deal is gevestigd in Nederland,in Druten. Wij bieden onze services wereldwijd.

Onze internationale IAP New Deal team bestaat uit NOREA geaccrediteerde RE's, consultants en managers die gespecialiseerd zijn in IT project management, IT auditing en informatiebeveiliging.